ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมู่บ้าน ขชุราโห (Khajuraho)

  หมู่บ้าน ขชุราโห (Khajuraho) ตั้งอยู่ในอำเภอ Chhatarpur ในรัฐ มัธยะประเทศ ตอนกลางของประเทศอินเดีย Khajuraho มีชื่อเสียงมากสำหรับชาวต่างชาติที่...

สถานที่จัดตั้ง

E-mail Print PDF

ชั้น 2 อาคารวิทยพัฒนา ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330