ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Hampi

Hampi (กันนาดา : ಹಂಪೆ Hampe) เป็นหมู่บ้านในภาคเหนือของรัฐกรรณาฏัก, อินเดีย ซึ่งตั้งอยู่ภายในซากปรักหักพังของ ...

สถานที่จัดตั้ง

E-mail Print PDF

ชั้น 2 อาคารวิทยพัฒนา ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330